Axe de moyeu de roue arrière Kubota B1-10, B5000, B5001, B6000, B6001, B7000, B7001, B1200, B1400, B1500, B1402, B1502

axe de roue
12,00 €

Description

Axe de moyeu de roue arrière pour micro tracteur Kubota B1-10, B5000, B5001, B6000, B6001, B7000, B7001, B1200, B1400, B1500, B1402, B1502 

- Diamètre: 9 mm
- Longueur: 90 mm