Joint de carter prise de force Kubota B5000, B5001, B1-10, B10

joit carter pto B5000
6,00 €

Description

Joint de carter de prise de force pour micro tracteur Kubota B5000, B5001, B1-10, B10